پروژه ویلای آرسام 29

کردان ، زعفرانیه ، شهرک آرسام –   دی 99 – خرداد 1400

طراح : غزال نجاری ، حامد آقایی

گرافیک : امیرحسین شمس

مجری : مهندس حسام رحیمی

کارفرما : آقای مهندس معماری

متن کامل توضیحات پروژه

پروژه های مرتبط