رادیو دریا

تیر 92– مهر 92 – رامسر رادیو دریا

طراح :  حامد آقایی

همکار طراحی: مهدی کریمی

مجری: کارفرما

کارفرما : مهندس احمدی

متن کامل توضیحات پروژه

پروژه های مرتبط