پروژه آرن آسمان

سعادت آباد

اسفند 93– اردیبهشت 96

طراح :حامد آقایی

عکاس : شهاب صادقی

مجری : حامد آقایی

کارفرما: آقای شاه حسینی و شرکا

متن کامل توضیحات پروژه

پروژه های مرتبط