نمایش 1–12 از 29 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

تابلو نقاشی-کد 5021

1,700,000 تومان
طرح آفرینش
سایز 100* 100

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 250،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5022

1,400,000 تومان
طرح آسمان طوفانی
سایز 100* 80

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 225،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5023

1,400,000 تومان
طرح عشق و فورا ن
سایز 100* 80

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 225،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5024

2,100,000 تومان
طرح جفت
سایز 80* 80

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 200،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5025

1,100,000 تومان
طرح گورخر ی
سایز 100* 70

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 215،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5026

1,700,000 تومان
طرح تکامل
سایز 100* 100

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 250،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5027

1,400,000 تومان
طرح آبی
سایز 90* 60

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 200،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5028

1,700,000 تومان
طرح خردلی
سایز 100* 100

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 250،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5029

1,100,000 تومان
طرح منظم آبی
سایز 80* 80

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 200،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5030

1,500,000 تومان
طرح شکافت
سایز 100* 80

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 225،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5031

1,900,000 تومان
طرح سفید و مشکی
سایز 100* 160

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 320،000 تومان

زمان تحویل 20 روز

تابلو نقاشی-کد 5032

1,700,000 تومان
طرح ارتعاش
سایز 100* 100

تکنیک : رنگ اکرولیک روی بوم

در صورت نیاز قاب از جنس پی وی سی انجام می شود و قاب ها 2 سانتی و به رنگ های مشکی ، سفید ، بژ و طلایی موحود هستش .

هزینه قاب 250،000 تومان

زمان تحویل 20 روز